מי אלה האזרחים הזרים שעברו לאיחוד האמרויות ופתחו עסקים מנקרי עניים?

עדיין כותבים בשבילכם את זה 🙂